Meer weten over Plicht Getrouw?


Op deze pagina staan alle belangrijke documenten van en over onze corporatie bij elkaar. 

 

Organisatie Woningcorporatie Plicht Getrouw

Statuten Plicht Getrouw 

Governancecode

Integriteitscode

Plicht Getrouw in Beeld 2017

 

Documenten over het Bestuur van de Woningcorporatie

Bestuursreglement

Profiel/functiebeschrijving Bestuur

Bestuursvergoeding

 

Documenten over Raad van Commissarissen

Reglement Raad van Commissarissen 

Profiel/functiebeschrijving Raad van Commissarissen

Bezoldiging Raad van Commissarissen

 

 

Beleidsdocumenten van de Woningcorporatie

Raamovereenkomst en prestatieafspraken 2018- 2022

Ondernemingsplan 2017-2021

 

Verantwoordingsdocumenten van de Woningcorporatie

Oordeelsbrief 2017

Visitatierapport 2011-2014

reactie op visitatierapport 2011-2014

Jaarstukken 2017

Informatiefolder Geschillencommissie WERV.

 

Documenten over Huurdersorganisatie Plicht Getrouw

verslag jaarvergadering Huurdersorganisatie 2015

verslag jaarvergadering Huurdersorganisatie 2016

verslag jaarvergadering Huurdersorganisatie 2017

 

Prestatieafspraken

prestatieafspraken 2018

prestatieafspraken 2019

persbericht bij prestatieafspraken 2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zoeken

Privacyverklaring

Uw privacy wil Plicht Getrouw met zorg bewaken. Via deze link : Privacy Statement kunt u inzien hoe Plicht Getrouw uw gegevens beheert en bewerkt.