Thuis in Bennekom

Bennekom ligt tussen Ede en Wageningen. Inwoners voelen zich thuis in dit gezellige dorp omgeven door bos, heide, de Bennekomse beek en weilanden in de Kraats en het Binnenveld. In dit informatieblad leest u meer over wonen in Bennekom.

Woningcorporatie Plicht Getrouw verhuurt woningen in verschillende delen van Bennekom. Goede woningen in fijne straten waar het prettig wonen is. Op deze pagina krijgt u een indruk van de woningen van Plicht Getrouw.

Het gebouw Cornélie aan de Hendrik van Poelwijcklaan (2011) is onderdeel van het Baron van Wassenaerpark. Een deel van de woningen is inclusief zorg van Opella.
De Laar is een appartementencomplex aan de Platanenweg met twintig seniorenwoningen. In het gebouw is ook een huiskamer die door de bewoners gebruikt kan worden.
Aan de Laarweg verhuren we 44 woningen (1957) met tuin. Achter de woningen is een speeltuin.
De 42 woningen aan de Heidelaan staan langs de bosrand. In de buurt is een basisschool en een speeltuin.
Bij de 18 kleine woningen aan de Berkenlaan (1948) horen grote tuinen. In de buurt is een basisschool en een speeltuin.
Aan de Meidoornlaan zijn appartementen, seniorenwoningen en eengezinswoningen te huur. Het bouwjaar is 1996.
In de Schoolstraat staan 18 ruime woningen met tuin uit 1976.
Aan de Vogelwikke verhuurt Plicht Getrouw 7 eengezinswoningen en 10 seniorenwoningen met tuin.
In 1987 zijn de tweekamerappartementen voor starters aan het Wilgenroosje gebouwd. Er staan ook 5 eengezinswoningen met tuin.
De seniorenwoningen aan de Winde zijn in 1989 gebouwd.
Aan de Ganzerik staan 7 eengezinswoningen en 8 seniorenwoningen met tuin.
De eengezinswoningen met tuin aan de Bereklauw zijn gebouwd in 1985.
Aan de Van Balverenweg staan 11 mooie eengezinswoningen uit 1988/1989 met grote tuin. Een levendige straat met veel groen.
In 1993 zijn aan de Ereprijs 6 seniorenwoningen en 12 driekamerwoningen gebouwd.
Aan de Morgenster verhuren we 4 seniorenwoningen uit 2001. De woningen staan in een mooi hofje.
De 31 seniorenwoningen aan de Schapenoordseweg liggen op korte afstand (200 meter) van het centrum.
Appartementen en eengezinswoningen aan de Hazehoeve en de Emmahoeve.
De 30 kleinere woningen aan de Weerkruislaan zijn gebouwd in 1947 en hebben een grote tuin.

Zoeken

Privacyverklaring

Uw privacy wil Plicht Getrouw met zorg bewaken. Via deze link : Privacy Statement kunt u inzien hoe Plicht Getrouw uw gegevens beheert en bewerkt.

Onderhoud aan 38 woningen in Bennekom oost

 

Aan de oostkant van Bennekom wordt aan 38 woningen van Picht Getrouw onderhoud uitgevoerd.

Het gaat hier om 26 woningen aan de Bereklauw,

7 woningen aan de Vogelwikke en

5 woningen aan het Wilgenroosje.

Er worden energetische verbetermaatregelen uitgevoerd zoals HR ++ glas, isolatie, zonnepanelen en bij het vervangen van CV- ketels wordt een pilot uitgevoerd met toepassing van warmtepompen.

Ook wordt er onderhoud uitgevoerd aan het schilderwerk en bij een aantal woningen onderhoud aan badkamers en toiletten.

Deze onderhoudswerkzaamheden veroorzaken geen huurverhoging.

Het werk wordt in het najaar van 2019 uitgevoerd door de firma Kreeft.

 


 

Persbericht Prestatieafspraken


Ede, 10 december 2020

Samen verantwoordelijk voor een betaalbaar woningaanbod voor verschillende typen huishoudens.

De gemeente Ede, de woningcorporaties Woonstede en Plicht Getrouw, de Huurdersbond Ede e.o. en de Huurdersorganisatie Plicht Getrouw hebben afspraken gemaakt over betaalbaarheid, beschikbaarheid, betaalbare warmtetransitie en energiezuinigheid, huisvesting en begeleiding van senioren en kwetsbare huurders, leefbare woonomgeving en samenwerking voor de periode 2021-2025 met de focus op het komende jaar.

In Ede groeit het aantal huishoudens de komende jaren fors. Dit stelt ons voor de grote uitdaging om de sociale huurvoorraad mee te laten groeien met de totale groei van Ede. Dit vraagt om een omvangrijk nieuwbouwprogramma. Om het wonen betaalbaar te houden moet ook de warmtevoorziening betaalbaar blijven. Ook energieverbruik speelt een belangrijke rol, daarom willen de partijen een campagne opzetten om energiezuinig gedrag te bevorderen. Ook gaan partijen in 2021 onderzoek doen naar de woon- en welzijnwensen/ -behoeftes van ouderen en een inschatting van de benodigde zorg en ondersteuning tot 2040. Belangrijk bij alles is de betrokkenheid van de huurders. Daarom willen de partijen huurders nog meer stimuleren en activeren om mee te denken over de ontwikkeling van hun wijk en/of complex door bijvoorbeeld een rol te spelen in een van de themagerichte adviesgroepen. Binnenkort wordt er gestart met een wervingscampagne om huurders hiervoor te enthousiasmeren.