Website Huurdersorganisatie Bennekom

 

bennekompbord

 

De Huurders Organisatie Plicht Getrouw is m.i.v. 1-01-2022, bij de fusie van Stichting Woningcorporatie Plicht Getrouw met Stichting Woonstede, van naam gewijzigd in Huurdersorganisatie Bennekom.

Deze nieuwe huurdersorganisatie heeft natuurlijk ook een nieuwe website. 

via deze link: website van de Huurdersorganisatie Bennekom kunt u die website  bezoeken.

 

  Contactgegegevens:

  • Huurdersorganisatie Bennekom
  • Postbus 36, 6720 AA Bennekom
  • secretariaat@hobennekom.nl
  • Tel. nr. 0318 – 415389 (mevr. C. van Veenendaal, vrzt)
  • KvK: 50433393
  • IBAN: NL95INGB0007451693

Meer weten over de Voormalige Stichting Woningcorporatie Plicht Getrouw?


Op deze pagina staan alle belangrijke documenten van en over deze voormalige corporatie bij elkaar. 

 

Organisatie Voormalige Woningcorporatie Plicht Getrouw

Statuten Plicht Getrouw 

Governancestructuur

Integriteitscode

Plicht Getrouw in Beeld 2017

”Meldregeling”, regeling omgaan met melden vermoeden misstand of onregelmatigheid Plicht Getrouw.

Verkorte tekst "Meldregeling" en vertrouwenspersoon 08-05-2019

 

Documenten over het voormalige Bestuur van de Woningcorporatie

Bestuursreglement

Profiel/functiebeschrijving Bestuur

Bestuursvergoeding

 

Documenten over de voormalige Raad van Commissarissen

Reglement Raad van Commissarissen 

Profiel/functiebeschrijving Raad van Commissarissen

Bezoldiging Raad van Commissarissen

Visie op besturen en toezicht houden.

 

Beleidsdocumenten van de voormalige Woningcorporatie

Raamovereenkomst en prestatieafspraken 2021-2025

Ondernemingsplan 2019-2022

 

 

Verantwoordingsdocumenten van de voormalige Woningcorporatie

Toezichtsbrief 2020 Autoriteit Woningcorporaties

Visitatierapport 2015-2019

reactie op visitatierapport 2015-2019

Jaarstukken 2012

Jaarstukken 2013

Jaarstukken 2014

Jaarstukken 2015

Jaarstukken 2016

Jaarstukken 2017

Jaarstukken 2018 

Jaarstukken 2019

Jaarstukken 2020 

Jaarverslag 2020 Geschillencommissie Woningcorporaties Valleigebeid 

 

Documenten over Huurdersorganisatie Plicht Getrouw

verslag jaarvergadering Huurdersorganisatie 2015

verslag jaarvergadering Huurdersorganisatie 2016

verslag jaarvergadering Huurdersorganisatie 2017

verslag Jaarvergadering Huurdersorganisatie 2018

 

Prestatieafspraken

prestatieafspraken 2018

prestatieafspraken 2019

prestatieafspraken 2021-2025

 

Publicatieplicht Anbi

Formulier publicatieplicht Volkshuisvesting

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zoeken

VOORMALIGE Stichting Woningcorporatie Plicht Getrouw 

 

Privacyverklaring

Uw privacy wil Plicht Getrouw/Woonstede met zorg bewaken. Via deze link : Privacy Statement kunt u inzien hoe Plicht Getrouw/Woonstede uw gegevens beheert en bewerkt.