Sinds 1919


In het begin van de 20e eeuw dreigde, door stagnatie in de particulere woningbouw, ook in Bennekom een tekort aan goede woonruimte voor de arbeiders te ontstaan.

In 1901 nam de regering een nieuwe Woningwet aan. Daarin stond aan welke minimum eisen de huizen moesten voldoen. Dankzij de wet konden particuliere organisaties (woningbouwverenigingen) goedkoop geld lenen van de overheid om woningwetwoningen te bouwen.

In 1919 presenteerde het bestuur van de Christelijke Werkliedenbond “Werkend help ik” op zijn algemene ledenvergadering van 21 november een voorstel voor de oprichting van een woningbouwvereniging.

De vergadering stond unaniem achter het plan en zo werd de eerste en enige Bennekomse woningbouwvereniging een feit.

In eerste instantie wilde men de woningbouwvereniging ook "Werkend help ik" noemen, maar een werklieden- en een bouwvereniging met dezelfde naam kon bij oproep tot vergadering verwarring opleveren, 'vooral als de oproep nu geschiedt bij bekken slag'.

Van de bestuurstafel kwam uiteindelijk de naam Plicht Getrouw. De heer van Heusden vond dit een passsende naam, want "we hebben onze plicht getrouw vervuld door te werken in het belang van den werkman".

En dat Plicht Getrouw met de bouw in een behoefte voorzag, blijkt uit de gegevens van de kandidatenlijst. Nummer 1 had bijvoorbeeld negen kinderen en werd wegens verkoop van zijn huis de huur opgezegd. De kantonrechter had bepaald dat hij in het huis mocht blijven wonen tot de woningbouwvereniging een woning voor hem beschikbaar had…”

Arno van der Valk heeft in het blad "de Kostersteen" van de Vereniging Oud-Bennekom in 2006 en 2007 geschreven over sociale woningbouw in Bennekom.

Wilt u verder lezen over dit onderwerp dan zijn de nummers 98, 99, 100 van de Kostersteen een aanrader.

U vindt ze op de website van Vereniging Oud-Bennekom..

Zoeken

Privacyverklaring

Uw privacy wil Plicht Getrouw met zorg bewaken. Via deze link : Privacy Statement kunt u inzien hoe Plicht Getrouw uw gegevens beheert en bewerkt.