Woningcorporatie Plicht Getrouw Bennekom

Zorgen voor goede en betaalbare huurwoningen in Bennekom. Dat is in het kort waar Woningcorporatie Plicht Getrouw voor staat. De leden van het bestuur van de Woningcorporatie en de Raad van Toezicht zetten zich in voor de sociale huisvesting in Bennekom. Eerlijk, integer en transparant zijn belangrijke kernwoorden voor de bestuurders.

Woningcorporatie Plicht Getrouw heeft geen personeel in dienst. We hebben een samenwerkingsovereenkomst met woningcorporatie Woonstede. Zij verzorgen alle uitvoerende werkzaamheden.

Het bestuur van Woningcorporatie Plicht Getrouw bestaat uit vijf personen die zich maatschappelijk betrokken voelen bij de volkshuisvesting. Zij zetten zich in bij Plicht Getrouw om goede en betaalbare huurwoningen in Bennekom aan te bieden. Zij werken volgens de richtlijnen van het "Besluit toegelaten instellingen volkshuisvesting". In het reglement Bestuur staat beschreven hoe de werkzaamheden uitgevoerd worden.

De Raad van Commissarissen houdt toezicht en adviseert het bestuur van Woningcorporatie Plicht Getrouw. De leden van de Raad van Commissarissen gebruiken hun kennis en kundigheid om de sociale huisvesting in Bennekom te bevorderen en zien erop toe dat de gestelde doelen behaald worden.

Op de pagina Organisatie leest u meer over het Bestuur en de Raad van Commissarissen. Op de pagina Documenten staan alle belangrijke documenten van en over Plicht Getrouw voor u op een rijtje.

Woonvisie

De woonvisie van de gemeente Ede is het uitgangspunt voor de samenwerking met de woningcorporaties. De gemeente en de corporaties bespreken jaarlijks hoe de corporaties kunnen bijdragen aan de doelen van de gemeente Ede voor de sociale woningbouw. Waar worden welke woningen gebouwd? Welke maatregelen zijn mogelijk om ervoor te zorgen dat huurders met een hoger inkomen doorstromen naar duurdere woningen? En hoe wordt de woonruimte toegewezen?

Zoeken

Privacyverklaring

Uw privacy wil Plicht Getrouw met zorg bewaken. Via deze link : Privacy Statement kunt u inzien hoe Plicht Getrouw uw gegevens beheert en bewerkt.