Website Huurdersorganisatie Bennekom

 

bennekompbord

 

De Huurders Organisatie Plicht Getrouw is m.i.v. 1-01-2022, bij de fusie van Stichting Woningcorporatie Plicht Getrouw met Stichting Woonstede, van naam gewijzigd in Huurdersorganisatie Bennekom.

Deze nieuwe huurdersorganisatie heeft natuurlijk ook een nieuwe website. 

via deze link: website van de Huurdersorganisatie Bennekom kunt u die website  bezoeken.

 

  Contactgegegevens:

  • Huurdersorganisatie Bennekom
  • Postbus 36, 6720 AA Bennekom
  • secretariaat@hobennekom.nl
  • Tel. nr. 0318 – 415389 (mevr. C. van Veenendaal, vrzt)
  • KvK: 50433393
  • IBAN: NL95INGB0007451693

Voormalige Woningcorporatie Plicht Getrouw Bennekom

Zorgen voor goede en betaalbare huurwoningen in Bennekom. Dat was in het kort waar voormalig Woningcorporatie Plicht Getrouw voor stond. De leden van het bestuur van de voormalige Woningcorporatie en de Raad van Commissarissen  zetten zich in voor de sociale huisvesting in Bennekom. Eerlijk, integer en transparant zijn belangrijke kernwoorden voor de bestuurders.

Voormalig Woningcorporatie Plicht Getrouw had geen personeel in dienst. Er was al sinds 1948 een samenwerkingsovereenkomst met Stichting Woonstede. Zij verzorgden alle uitvoerende werkzaamheden.

Het bestuur van voormalig Woningcorporatie Plicht Getrouw bestond uit vijf personen die zich maatschappelijk betrokken voelden bij de volkshuisvesting. Zij zetten zich in bij voormalig Plicht Getrouw om goede en betaalbare huurwoningen in Bennekom aan te bieden. Zij werkten volgens de richtlijnen van het "Besluit toegelaten instellingen volkshuisvesting". In het reglement Bestuur staat beschreven hoe de werkzaamheden uitgevoerd werden.

De Raad van Commissarissen hield toezicht en adviseerde het bestuur van voormalig Woningcorporatie Plicht Getrouw. De leden van de Raad van Commissarissen gebruikten hun kennis en kundigheid om de sociale huisvesting in Bennekom te bevorderen en zagen erop toe dat de gestelde doelen behaald werden.

Op de pagina Organisatie leest u meer over het Bestuur en de Raad van Commissarissen. Op de pagina Documenten staan alle belangrijke documenten van en over voormalig Plicht Getrouw voor u op een rijtje.

Woonvisie

De woonvisie van de gemeente Ede is het uitgangspunt voor de samenwerking met de woningcorporaties. De gemeente en de corporaties bespreken jaarlijks hoe de corporaties kunnen bijdragen aan de doelen van de gemeente Ede voor de sociale woningbouw. Waar worden welke woningen gebouwd? Welke maatregelen zijn mogelijk om ervoor te zorgen dat huurders met een hoger inkomen doorstromen naar duurdere woningen? En hoe wordt de woonruimte toegewezen?

Zoeken

VOORMALIGE Stichting Woningcorporatie Plicht Getrouw 

 

Privacyverklaring

Uw privacy wil Plicht Getrouw/Woonstede met zorg bewaken. Via deze link : Privacy Statement kunt u inzien hoe Plicht Getrouw/Woonstede uw gegevens beheert en bewerkt.