Belang van de huurders


De huurdersorganisatie Plicht Getrouw behartigt de belangen van de huurders. Namens de huurders heeft de huurdersorganisatie advies- en instemmingsrecht. Als u de huurdersorganisatie laat weten wat u vindt, kunnen zij dat inbrengen in het overleg met de directie van de Stichting Woonstede.

Jaarvergadering

De jaarlijkse vergadering van de huurdersorganisatie Plicht Getrouw is in de maand juni. In het verslag kunt u lezen wat er besproken werd.

Verslag Huurdersvergadering 2019

Verslag Huurdersvergadering 2018

Verslag van de vergadering in 2017

Verslag van de vergadering in 2016

Verslag van de vergadering in 2015

Bestuur van de Huurdersorganisatie Plicht Getrouw

Vier enthousiaste vrijwilligers vormen momenteel samen het bestuur van de huurdersorganisatie Plicht Getrouw

(voorzitter) vacature  !!!!

Caroline van Veenendaal (vice voorzitter, sociale contacten)

Esther Hoegen (vice voorzitter)

Yvonne Brilleman ( secretaris)

Wim Jacobs (lid/ contactpersoon met huurdersoverleg regio Food Valley)

 

(lid)   vacature  !!!!

(lid)   vacature  !!!!

Huurders vertegenwoordigen

De huurdersorganisatie Plicht Getrouw wil zo goed mogelijk de belangen van alle huurders van Plicht Getrouw , dus ook van u, behartigen. Daartoe is een zo voltallige mogelijke bezetting van het bestuur nodig. Zoals u hierboven ziet, zijn alle vacatures in het bestuur van de huurdersorganisatie vervuld. 

Heeft u echter toch belangstelling om de huurders van Plicht Getrouw te vertegenwoordigen dan wordt u hartelijk uitgenodigd om contact met ons op te nemen. 

Contact

Als huurder van Plicht Getrouw bent u van harte welkom bij de jaarlijkse vergadering in juni.

We hopen ook de rest van het jaar in contact met u te zijn.

U vindt informatie op deze pagina van de website van de woningcorporatie maar we hebben ook onze eigen facebookpagina.

Natuurlijk kunt u ook een e-mail sturen, bellen of schrijven!

e-mail: huurdersorganisatiepg@gmail.com

Postadres: Huurdersorganisatie Plicht Getrouw

p/a Hendrik van Poelwijcklaan 1a, 6721 PL Bennekom

Bestuursleden gezocht


Huurders Organisatie- Plicht Getrouw is op zoek naar nieuwe bestuursleden.

Wilt u de belangen van de huurders van voormalig Plicht Getrouw bewaken en hen vertegenwoordigen, dan bent u de persoon die het bestuur van de Huurders Organisatie- Plicht Getrouw zoekt.

U kunt zich hiervoor melden bij de huurdersorganisatie:

                                              via e-mail; huurdersorganisatiepg@gmail.com 

                                                                info@woningcorporatieplichtgetrouw.nl 

                                              via telefoon: mevr. C van Veenendaal; 0318-415389

Na een kennismakingsgesprek kunt u en de huurdersorganisatie beslissen of er samengewerkt kan worden.

De huurders hebben u dringend nodig !!!!

Zoeken

VOORMALIGE Stichting Woningcorporatie Plicht Getrouw 

 

Privacyverklaring

Uw privacy wil Plicht Getrouw/Woonstede met zorg bewaken. Via deze link : Privacy Statement kunt u inzien hoe Plicht Getrouw/Woonstede uw gegevens beheert en bewerkt.

Denk mee, praat mee!

De jaarlijkse vergadering van de huurdersorganisatie is een mooi moment om elkaar als huurders te ontmoeten. Maar als bestuur van de huurdersorganisatie Plicht Getrouw willen we u graag vaker informeren en actief betrekken. Neem eens een kijkje op onze facebookpagina!

huurdersorganisatie Plicht Getrouw