HUURVERLAGING per 1 april 2021


HUURVERLAGING

Sinds 1 januari 2021 is er een nieuwe wet die sommige huurders recht geeft op eenmalige huurverlaging.

Plicht Getrouw/Woonstede stuurt de huurders die hiervoor in aanmerking komen uiterlijk 1 april 2021 een voorstel. 

De huurverlaging is voor huurders die in 2019 een lager inkomen hadden en een netto huur betaalden boven de €633,25. We gebruiken daarvoor dit schema: 

Type huishouden

Inkomen tot inkomensgrens

Huurverlaging naar

Eén persoon

t/m €23.725,00

€633,25

Eén persoon, AOW-gerechtigd op 1-1-2021

t/m €23.650,00

€633,25

Meerdere personen

t/m €32.200

Twee personen: €633,25
Drie of meer personen: €678,66

Meerdere personen, van wie tenminste één AOW-gerechtigd is op 1-1-2021

t/m €32.075,00

Twee personen: €633,25
Drie of meer personen: €678,66

Is uw netto huur lager dan €633,25 of uw inkomen hoger dan de bedragen in de tabel? Dan komt u niet in aanmerking voor huurverlaging. 

Hoe weten we wie in aanmerking komt?
Plicht Getrouw/Woonstede vraagt bij de Belastingdienst gegevens op van huurders waarbij de netto huur boven de €633,25 is. Wij ontvangen dan een overzicht waar de huurders op staan die voor huurverlaging in aanmerking komen. Dit is op basis van hun inkomen over 2019 en hun huidige huishoudsamenstelling. Er staat alleen op of u in aanmerking komt, we ontvangen niet het werkelijke bedrag van uw inkomen. Uiterlijk 1 april 2021 krijgen deze huurders een voorstel voor huurverlaging. 

Minder inkomen in 2020
Is uw inkomen niet over 2019 lager geweest, maar is uw inkomen in 2020 lager geworden voor een periode van 6 maanden of langer? Dan kunt u zelf huurverlaging aanvragen bij Plicht Getrouw/Woonstede. Dit doet u via info@woonstede.nl.  Wij ontvangen dan graag loonstroken/uitkeringsspecificaties van de laatste twee maanden van alle bewoners van 18 jaar of ouder. Voor inwonende kinderen geldt dat wij alleen loonstroken/uitkeringsspecificaties nodig hebben als zij 27 jaar of ouder zijn.

 

maatregelen i.v.m. Corona-virus


Beste Huurder,

Door de crisissituatie die is ontstaan door de uitbraak van het Corona-Virus, heeft onze partner voor uitvoeringsactiviteiten, woningcorporatie "Woonstede", op haar website een nieuwsbericht geplaatst waarin aan u wordt duidelijk gemaakt wat de maatregelen voor de service aan u inhouden. 

Wij adviseren u om de nieuwsberichten op de website van Woonstede te raadplegen voordat u contact met hen opneemt voor reparatie-/onderhoud-/ of andere service zaken.

via deze link kunt u het nieuwsbericht raadplegen: https://woonstede.nl/default.aspx?pid=8&itemid=4015991

 

we hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

 

namens het bestuur van de Stichting Woningcorporatie Plicht Getrouw,

 

Peter Schotsman,

bestuurder-secretaris.

Zoeken

Privacyverklaring

Uw privacy wil Plicht Getrouw met zorg bewaken. Via deze link : Privacy Statement kunt u inzien hoe Plicht Getrouw uw gegevens beheert en bewerkt.