Website Huurdersorganisatie Bennekom

 

bennekompbord

 

De Huurders Organisatie Plicht Getrouw is m.i.v. 1-01-2022, bij de fusie van Stichting Woningcorporatie Plicht Getrouw met Stichting Woonstede, van naam gewijzigd in Huurdersorganisatie Bennekom.

Deze nieuwe huurdersorganisatie heeft natuurlijk ook een nieuwe website. 

via deze link: website van de Huurdersorganisatie Bennekom kunt u die website  bezoeken.

 

  Contactgegegevens:

  • Huurdersorganisatie Bennekom
  • Postbus 36, 6720 AA Bennekom
  • secretariaat@hobennekom.nl
  • Tel. nr. 0318 – 415389 (mevr. C. van Veenendaal, vrzt)
  • KvK: 50433393
  • IBAN: NL95INGB0007451693

Woonvragen?

Beheer van de woningen 

Het beheer van de woningen  is nu geheel bij Stichting Woonstede in Ede. Alle informatie over reparaties, onderhoud en veranderingen (zie hieronder toestemming veranderen Woning) aan uw huis, vindt u via deze link op de website van Woonstede

TOESTEMMING VERANDEREN WONING/ ZAV beleid van voormailig Plicht Getrouw

Huurders van voormailig Plicht Getrouw hebben de ruimte en keuzemogelijkheid om hun huurwoning naar eigen smaak aan te passen.                

Door een duidelijk Zelf Aan te brengen Voorzieningen (ZAV) beleid te formuleren, kan onduidelijkheid over wat je als huurder in de woning wel en niet mag doen, weggenomen worden.

Bij het opstellen van het ZAV beleid is rekening gehouden met de eisen van het huurrecht en de kwaliteitsnormen van voormailig Plicht Getrouw.  Het ZAV beleid is vastgesteld door het voormalige bestuur van Plicht Getrouw en is daarmee van toepassing voor huurders van voormalig Plicht Getrouw.      

Op grond van artikel 3 lid 2 sub a van de overlegwet hebben de huurders adviesrecht in het geval de Stichting het ZAV beleid wijzigt. (De huurdersorganisatie Plicht Getrouw heeft haar advies gegeven in 2016)

Wilt u uw huis verbouwen of veranderen (een Zelf Aan te brengen Voorziening), bijvoorbeeld het verwijderen van een binnenmuur of het leggen van plavuizen, dan heeft u daarvoor toestemming nodig. Dat doen we om de kwaliteit van de veranderingen te bewaken en om te weten wat in welke woning veranderd is. Na ons akkoord mag u beginnen aan de klus.

Op de site van Woonstede bij “melden veranderen woning” kunt u zien of u wel of niet toestemming nodig hebt bij verandering/verbouwing. U kunt via deze link het ZAV beleid van voormalig Plicht Getrouw lezen en in bijlage 5 precies zien waarvoor u toestemming nodig heeft.

U kunt ook telefonisch contact opnemen met Woonstede. Dat kan tussen 8.30 en 11.30 uur via het nummer: 0318 695 695 (keuze 1)

Andere woonvraag?

Ook met andere vragen over bijvoorbeeld uw woonsituatie, de leefbaarheid in uw huis en/of buurt of overlast kunt u terecht bij Woonstede.

Meer regelen?

Heel veel woonzaken kunt u online regelen. Bijvoorbeeld uw gegevens wijzigen of uw huurcontract opzeggen. Dat kan via de website van Woonstede. Daar kunt u inloggen op Mijn Woonstede 

Niet eens met besluit?

Bent u het niet eens met een besluit van de Stichting? Zoek dan eerst contact met het bestuur van de Stichting. De directie bekijkt of het genomen besluit aangepast moet worden. Als dit contact niet tot een oplossing leidt, kunt u het geschil voorleggen aan de  Geschillencommissie Woningcorporaties Valleigebied

Deze commissie neemt de klacht in behandeling, hoort beide partijen en geeft ons als Stichting onpartijdig advies over de behandeling van uw klacht en schrijft een oplossing voor.

Meer informatie over de Geschillencommissie Woningcorporaties Valleigebied en het reglement van deze commissie vindt u op de website van deze geschillencommissie. (https://www.gcvalleigebied.nl/.)

 

 

 

Zoeken

VOORMALIGE Stichting Woningcorporatie Plicht Getrouw 

 

Privacyverklaring

Uw privacy wil Plicht Getrouw/Woonstede met zorg bewaken. Via deze link : Privacy Statement kunt u inzien hoe Plicht Getrouw/Woonstede uw gegevens beheert en bewerkt.