Woning zoeken

Ongeveer een kwart van het totale woningbestand van Bennekom bestaat uit huurwoningen. Om u een indruk te geven van onze woningen verwijzen we graag naar de pagina Wonen in Bennekom. Helaas loopt de wachttijd voor een sociale huurwoning in Bennekom op tot soms vijf jaar. Het toewijzen van woningen verloopt via Huiswaarts.nu.

Via Huiswaarts.nu kunt u zich inschrijven als woningzoekende. U vindt er ook het actuele woningaanbod van de woningcorporaties in de gemeenten Wageningen, Ede (waaronder Bennekom), Rhenen, Veenendaal, Barneveld, Scherpenzeel en Renswoude.

U kunt ook (nu i.v.m. coronacrisis alleen via een telefonische afspraak via 0318 695695) terecht bij de balie van Woningcorporatie Woonstede (deze corporatie verricht voor woningcorporatie Plicht Getrouw al haar uitvoerende taken) aan de Telefoonweg 36 in Ede. De balie is geopend van maandag t/m vrijdag van 8.30 - 11.30 uur.

Zoeken

Privacyverklaring

Uw privacy wil Plicht Getrouw met zorg bewaken. Via deze link : Privacy Statement kunt u inzien hoe Plicht Getrouw uw gegevens beheert en bewerkt.

Persbericht Prestatieafspraken


Ede, 10 december 2020

Samen verantwoordelijk voor een betaalbaar woningaanbod voor verschillende typen huishoudens.

De gemeente Ede, de woningcorporaties Woonstede en Plicht Getrouw, de Huurdersbond Ede e.o. en de Huurdersorganisatie Plicht Getrouw hebben afspraken gemaakt over betaalbaarheid, beschikbaarheid, betaalbare warmtetransitie en energiezuinigheid, huisvesting en begeleiding van senioren en kwetsbare huurders, leefbare woonomgeving en samenwerking voor de periode 2021-2025 met de focus op het komende jaar.

In Ede groeit het aantal huishoudens de komende jaren fors. Dit stelt ons voor de grote uitdaging om de sociale huurvoorraad mee te laten groeien met de totale groei van Ede. Dit vraagt om een omvangrijk nieuwbouwprogramma. Om het wonen betaalbaar te houden moet ook de warmtevoorziening betaalbaar blijven. Ook energieverbruik speelt een belangrijke rol, daarom willen de partijen een campagne opzetten om energiezuinig gedrag te bevorderen. Ook gaan partijen in 2021 onderzoek doen naar de woon- en welzijnwensen/ -behoeftes van ouderen en een inschatting van de benodigde zorg en ondersteuning tot 2040. Belangrijk bij alles is de betrokkenheid van de huurders. Daarom willen de partijen huurders nog meer stimuleren en activeren om mee te denken over de ontwikkeling van hun wijk en/of complex door bijvoorbeeld een rol te spelen in een van de themagerichte adviesgroepen. Binnenkort wordt er gestart met een wervingscampagne om huurders hiervoor te enthousiasmeren.