maatregelen i.v.m. Corona-virus


 

Beste Huurder,

Door de crisissituatie die is ontstaan door de uitbraak van het Corona-Virus, heeft onze partner voor uitvoeringsactiviteiten, woningcorporatie "Woonstede", op haar website een nieuwsbericht geplaatst waarin aan u wordt duidelijk gemaakt wat de maatregelen voor de service aan u inhouden. 

Wij adviseren u om de nieuwsberichten op de website van Woonstede te raadplegen voordat u contact met hen opneemt voor reparatie-/onderhoud-/ of andere service zaken.

via deze link kunt u het nieuwsbericht raadplegen: https://woonstede.nl/default.aspx?pid=8&itemid=4015991

we hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

namens het bestuur van de Stichting Woningcorporatie Plicht Getrouw,

Peter Schotsman,

bestuurder-secretaris.

verlenging maatregelen i.v.m. Coranacrisis


Geachte,

Heel Nederland zit al enkele weken thuis. Hoe belangrijk het is dat we thuis blijven en afstand houden, blijkt uit alle berichten die we horen en lezen. De overheid heeft de maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus verlengd tot en met 28 april. Wij volgen deze maatregelen in uw belang en dat van onze medewerkers.

Alleen spoedreparaties

Onze beheerder Woonstede neemt tot en met 28 april alleen spoedreparaties in behandeling. Als u een spoedreparatie heeft, kunt u Woonstede bereiken via de website en telefoon zoals u gewend bent. Wat er na 28 april gaat gebeuren, is nog niet bekend. Daarom houdt Woonstede u hiervan op de hoogte via hun website. Heeft u een reparatie die geen spoed heeft? Dan vragen wij u de melding nog even uit te stellen of te melden via www.woonstede.nl/reparatie .

Bij werkzaamheden werken we volgens het ‘Protocol Samen veilig doorwerken’ van het ministerie van BZK. Dit protocol biedt duidelijkheid aan bedrijven, bewoners en alle werkenden over veilig werken tijdens de coronacrisis. Dankzij dit protocol komt het bedrijfsleven niet onnodig stil te liggen en wordt voorkomen dat veel mensen hun baan verliezen. Daarom staan wij onze aannemers toe om werkzaamheden bij huurders uit te voeren bijvoorbeeld aan toilet, keuken of badkamer. Onze aannemers sturen vooraf informatie over de manier waarop ze werken. Als huurder kunt u kiezen om in te stemmen met het onderhoud of om het op een later tijdstip uit te laten voeren.

Waar kunt u mee helpen?

Als er bij u werkzaamheden worden uitgevoerd, wilt u het dan duidelijk vermelden als u ziekteverschijnselen heeft zoals koorts, hoesten of klachten aan de luchtweg? Van dag tot dag bekijken we de ontwikkelingen rondom het coronavirus en wat de effecten hiervan zijn voor de dienstverlening. Meer informatie vindt u op :  www.woonstede.nl/coronavirus      

Hier zijn ook veel gestelde vragen en antwoorden te vinden.

 

Met vriendelijke groet,

namens het bestuur van Plicht Getrouw,

Peter Schotsman

Bestuurder-Secretaris

Wat moet ik doen als door Coronamaatregelen mijn inkomen wegvalt en ik misschien de huur niet meer kan betalen?


Wat moet ik doen als door Coronamaatregelen mijn inkomen wegvalt en ik misschien de huur niet meer kan betalen?

Als u zich zorgen maakt over het betalen van de huur, neem dan contact met ons op. U kunt dat doen door een e-mail te sturen aan incasso@woonstede.nl          

Beschrijf in uw e-mail zo goed mogelijk uw situatie en waarom u problemen verwacht met het betalen van uw

huur. Heeft u zelf al oplossingen bedacht? Schrijf dat dan ook in uw e-mail. Wij kijken samen met u naar mogelijke oplossingen.

De overheid is het startpunt voor ondersteuning, ook voor huurders. Zoek daarom naar mogelijkheden voor (financiële) ondersteuning. Kijk ook naar bestaande mogelijkheden zoals het aanvragen van bijstand, een uitkering bij het UWV of het aanpassen van toeslagen.

                                                       https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19 

                                                       https://www.ede.nl/in-de-gemeente-ede/ondernemen-in-ede 

                                                       https://www.uwv.nl/particulieren/actueel/informatie-over-coronavirus.aspx 

Welkom bij Woningcorporatie Plicht Getrouw

Woningcorporatie Plicht Getrouw verhuurt 811 sociale huurwoningen in Bennekom.

Wij vinden het belangrijk dat er in Bennekom goede en betaalbare woningen te huur zijn. Daarom zetten we ons in om de bestaande huurwoningen goed te onderhouden en te behouden zodat ook huurders met een laag inkomen met plezier in Bennekom kunnen wonen. Zo proberen we ook via verduurzaming van de woningen, bijvoorbeeld door plaatsen van dubbelglas of zonnepanelen, de energiekosten voor onze huurders te verminderen.

In ons ondernemingsplan 2017-2020 leest u waar onze corporatie zich de komende jaren voor inzet. Naast goed onderhoud van de woningen vinden we ook betrokkenheid bij de buurt, duurzaamheid en risicomanagement belangrijk. Ook nieuwbouw van sociale huurwoningen in Bennekom proberen we, waar mogelijk, te realiseren.

Woning zoeken

Wilt u in Bennekom een woning gaan huren? Ga dan naar de website van Huiswaarts.nu om u in te schrijven als woningzoekende. Daar vindt u ook het actuele woningaanbod van de woningcorporaties in de gemeenten Wageningen, Ede (waaronder Bennekom), Rhenen, Veenendaal, Barneveld, Scherpenzeel en Renswoude.

Beheer van onze woningen

Het beheer van de woningen van Plicht Getrouw is ondergebracht bij collega corporatie Woonstede in Ede. Alle informatie over reparaties, onderhoud en veranderingen aan uw huis, vindt u op de website van Woonstede.nl

Bestuursleden voor Huurders organisatie gezocht !!!


Huurders Organisatie- Plicht Getrouw is , door terugtreden van 3 functionarissen, dringend op zoek naar nieuwe bestuursleden.

Wilt u de belangen van de huurders van Plicht Getrouw bewaken en hen vertegenwoordigen, dan bent u de persoon die het bestuur van de Huurders Organisatie- Plicht Getrouw zoekt.

U kunt zich hiervoor melden bij de huurdersorganisatie:

                                              via e-mail; huurdersorganisatiepg@gmail.com 

                                                                info@woningcorporatieplichtgetrouw.nl 

                                              via telefoon: mevr. C van Veenendaal; 0318- 41 53 89

                                                                   secretaris Woningcorporatie: dhr. P.Schotsman : 0318-41 77 39

Na een kennismakingsgesprek kunt u en de huurdersorganisatie beslissen of er samengewerkt kan worden.

De huurders hebben u dringend nodig !!!!

 

Zoeken

Privacyverklaring

Uw privacy wil Plicht Getrouw met zorg bewaken. Via deze link : Privacy Statement kunt u inzien hoe Plicht Getrouw uw gegevens beheert en bewerkt.