Website Huurdersorganisatie Bennekom

 

bennekompbord

 

De Huurders Organisatie Plicht Getrouw is m.i.v. 1-01-2022, bij de fusie van Stichting Woningcorporatie Plicht Getrouw met Stichting Woonstede, van naam gewijzigd in Huurdersorganisatie Bennekom.

Deze nieuwe huurdersorganisatie heeft natuurlijk ook een nieuwe website. 

via deze link: website van de Huurdersorganisatie Bennekom kunt u die website  bezoeken.

 

  Contactgegegevens:

  • Huurdersorganisatie Bennekom
  • Postbus 36, 6720 AA Bennekom
  • secretariaat@hobennekom.nl
  • Tel. nr. 0318 – 415389 (mevr. C. van Veenendaal, vrzt)
  • KvK: 50433393
  • IBAN: NL95INGB0007451693

Voormalige woningcorporatie Plicht Getrouw


 

Beste bezoeker,

 

U bevindt zich nu op de website van de voormalige Stichting Woningcorporatie Plicht Getrouw.

Per 01-01-2022 is deze Stichting opgegaan in Stichting Woonstede.

Voor informatie en/of vragen over een/uw huurwoning kunt u zich voortaan richten tot Stichting Woonstede in Ede, 

www.woonstede.nl of via telefoonnummer 0318 695 695

Plicht Getrouw en Woonstede fuseren


 

 

Plicht Getrouw en Woonstede fuseren

Woningcorporaties Plicht Getrouw en Woonstede fuseren per 31 december 2021.

De fusie betekent dat de twee organisaties per 31 december 2021 één woningcorporatie zijn.

De huurders van beide woningcorporaties zijn geïnformeerd over wat de fusie voor hen betekent.

Belang van de huurder voorop
Het belang van de huurders staat voorop – zij kunnen blijven rekenen op een goed onderhouden woning, goede dienstverlening en een betaalbare huur. Voor de huurders van Woonstede verandert er niets. De huurders van Plicht Getrouw merken ook maar weinig van de fusie: de belangrijkste verandering voor hen is het feit dat zij hun huur naar een ander rekeningnummer gaan overmaken.

Woonstede verzorgt al sinds 29 april 1948 de bedrijfsvoering voor Plicht Getrouw. Daardoor zijn de huurders van Plicht Getrouw al sinds jaar en dag vertrouwd met de medewerkers van Woonstede die zij spreken aan de telefoon, met de procedure rondom het indienen van een reparatieverzoek, enzovoorts.

Telefoonnummer en mailadres blijven nog bereikbaar voor de huurders van Plicht Getrouw.

Om voor de huurders van voorheen Plicht Getrouw een vloeiende overgang naar de nieuwe fusiecorporatie te garanderen blijven voorlopig het telefoonnummer: 0318 417 739 het mailadres ; info@woningcorporatieplichtgetrouw.nl  en de contactpagina op deze website van Plicht Getrouw alsook het adres Hendrik van Poelwijcklaan 1A, 6721 PL Bennekom nog in gebruik zodat deze huurders, bij onverhoopte moeilijkheden met de fusiecorporatie, nog contact op kunnen nemen met twee voormailge bestuursleden van Plicht Getrouw, die nog twee jaar als contactpersonen hiertoe beschikbaar blijven.

Logische stap
Woonstede bezit zo’n 10.000 woningen in de gemeenten Ede en Scherpenzeel. Plicht Getrouw bezit ongeveer 800 woningen in de woonkern Bennekom. Door toenemende regelgeving vanuit de overheid werd het voor Plicht Getrouw als kleine organisatie steeds lastiger om een efficiënt beheer van de sociale huurwoningen te blijven garanderen. Daarnaast heeft die toenemende regelgeving gevolgen voor de bestuurlijke verantwoordelijkheid, iets wat extra zwaar weegt voor een vrijwilligersbestuur. Gezien de nauwe samenwerking, lag een fusie tussen beide corporaties voor de hand.

Ambitie
Beide woningcorporaties willen dat iedereen prettig woont in een goed huis, in een fijne buurt. Woonstede doet heel erg haar best om aan die vraag te voldoen door woningen bij te bouwen. In de komende jaren, tot 2025, wil Woonstede tussen 1.086 en 1.392 nieuwe woningen bouwen. De groei van het aantal sociale huurwoningen zal dus flink toenemen.

Actuele informatie

Voor alle actuele informatie m.b.t. uw huurwoning kunt u de website van Woonstede raadplegen. https://www.woonstede.nl  

Zoeken

VOORMALIGE Stichting Woningcorporatie Plicht Getrouw 

 

Privacyverklaring

Uw privacy wil Plicht Getrouw/Woonstede met zorg bewaken. Via deze link : Privacy Statement kunt u inzien hoe Plicht Getrouw/Woonstede uw gegevens beheert en bewerkt.